Dozory

Zajištění technického dozoru objednatele (investora).

Cílem dozoru je provední kvalitní stavby v předem domluveném termínu za předem sjednanou cenu (bez zbytečných víceprací).

Pomoc s realizací stavby od posouzení projektové dokumentace dané stavby, přes asistenci s výběrem dodavatele vč. posouzení cenových nabídek (rozpočtů), předání staveniště až po předání díla.

Referenční dozorované stavby najdete zde.